Kosgeb Destekleri

İcra Dosyası Kapatma 2024 Harçlar ve Dilekçe Örneği

25.02.2023
İcra Dosyası Kapatma 
2024
 Harçlar ve Dilekçe Örneği

İcra dosyası kapatma, icra dosyası bulunan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisidir. Avukat icra dosyasını kapatmıyor nasıl kapatılır ? İcra dosyası kapatmak için borcun ödenmiş olması ve kapatma harcının yatırılmış olması gereklidir.

Alacaklı kişiler veya şirketler borçlulardan ödemeyi alamadıklarında avukat aracılığıyla icra takibi başlatırlar. İcra dosyası da bir çok alanda karşımıza çıkabiliyor. Kredi çekerken, taksitli alışveriş yaparken vb. bir çok alanda borç görünür. İcra dosyası olan kişinin ticari hayatında olumsuzluklar oluşur. Borç ödendiği zaman ise icra dosyası kapatma işlemi gerçekleştiriliyor. Fakat dosyanın tamamen kapanması için borç kapatma harcının da ödenmesi gereklidir. Borcu bitmiş icra dosyasını infazen kapatma nasıl olur takipsizlik nedeniyle dosya kapatılır mı? Alacak kalemleri ile ilişkilendirilmemiş borç tahsilatı olduğundan dosya hesabı yapılamıyor ne demek?

İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

Alacaklı olan kişi, borçlu kişiden alacaklarını geri alamadığı zaman bir avukat aracılığı ile veya kendi girişimleri ile icra takibi başlatabilir. İcra takibi başlatıldığı zaman alacaklı olan kişiden başvuru harcı gibi harçlar alınmaktadır. Eğer icra dosyasını takip eden avukat ise vekalet suret harcı da ödenen harçlardandır. Borçlu olan kişi, masraf, faiz, alacak, vekalet ücreti harçlarından sorumludur. Alacaklıya olan borcun ne zaman kapatılacağına göre tahsil harcının oranı değişiklik gösterir. İcra dairesine gitmeden dosya kapatma mümkün mü takipsizlikten düşen icra dosyasını yenileme nasıl olur başka ildeki icra dosyası nasıl kapatılır?

Borcunu ödeyerek icra dosyasını kapatmak isteyen kişi icra müdürlüğüne gider, borçlu olduğu icra dosyası ile ilgili kapak hesabı yapılmasını ister. Borçlu eğer borcunun tamamını öderse icra dosyasının hukuki sorumluluğu kalmaz. Ayrıca hacizlenmiş olan malları varsa haczin kaldırılması talebinde bulunabilir.

Alacaklının Avukatı ile Görüşerek İcra Dosyası Kapatma

Bir diğer icra dosyası kapatma yöntemi de, borçlu olan kişinin alacaklının avukatı ile görüşerek orta yolu bulup anlaşmaya gitmesidir. Avukat ve borçlu olan kişi borç ile ilgili orta yolu bularak borcun tahsilini sağlayabilirler. Eğer borçlu borcunu tamamen öderse, alacaklı olan kişinin avukatı veya alacaklı olan kişi borcun haricen tahsil edildiğini bir dilekçe ile belirtip icra müdürlüğüne verirse icra dosyası kapatılır.

İcra Dosyası Ne Zaman Düşer Kapanır?

İcra dosyasını tamamen kapatmak için ilk yöntem borcun tamamen ödenmesidir. Bir diğer yöntem ise icra dosyasının düşmesidir. Eğer icra dosyasına 1 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmamış ise dosya işlemler kaldırılır. İcra dosyasının kapanmaması için alacaklının harç giderlerini ödemesi ve dosyayı tekrar işleme koyması gerekir. Alacaklı kişi feragat harcını yatırarak borçtan feragat ederse icra dosyası kapanır.

İstinaf Harcı Hesaplama

Borcu Ödenmiş İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır?

İcra dosyasını kapatabilmek için borcun ödenmiş olması gerekmektedir. Borç ödemesinden sonra icra dairesine icra dosyası kapatma harcı ödenir. Eğer bu harç parasını avukat ödeyecek ise kapatma harcı parasının avukata ödenmiş olması gerekir. İcra dosyasının kapanıp kapanmadığını e-Devlet İcra Dosyası Sorgulama sayfasından sorgulayabilirsiniz.

İcra Dosyası Kapatma Dilekçesi Örneği

İcra dosyası kapatma dilekçesinde icranın bulunduğu icra müdürlüğüne alıcı veya alıcı vekili tarafından dosyanın işlemden kaldırılması için talep yazısı yazılır. Bu dilekçe ile hacizlerin kaldırılması ve dosyasının kapatılması talep edilir.

İcra dosyası kapatma örneğini word olarak bilgisayarınıza indirmek için TIKLA

İcra Takibine İtiraz

Adına icra dosyası açılan borçlu kişinin borcu bulunmuyorsa veya borcunu ödememekte haklı ise, icra tebliğ tarihinden 7 gün içerisinde icra müdürlüğüne itirazda bulunabilir. İcra müdürlüğüne giderek  ”Borca itiraz” dilekçesi ve kimlik fotokopisi ile başvuruda bulunup  takibin durdurulması için başvuruda bulunulur. Eğer vekil olarak bir avukatınız var ise itiraz işlemlerini avukatınız sizin adınıza yapabilir.

İcra dosyasına itiraz edildiği zaman eğer borçlu gösterilen kişi haklı çıkarsa dosya kapatılır.

İcra Dosyası Kapandıktan Sonra Kredi

İcra dosyası kapandıktan sonra bankalara başvurarak kredi çekilebilir. Kredi çekebilmek için belirli bir kredi puanına sahip olmak gerekmektedir. Eğer icra ile bankaların kara listesine düştüyseniz Kredi Kayıt Bürosu (KKB)’da bulunan bozuk sicilinizin silinmesi için 5 yıl geçmesi gereklidir.

e-Devlet Sayfasından İcra Dava Dosyası Sorgulama

e-Devlet sayfasında bulunan hizmetlerden birisi de İcra Dosyası Sorgulama hizmetidir. Bu hizmet ile adınıza açılmış olan icra dosyalarını sorgulayabilirsiniz. Sorgulama yapmak için aşağıdaki adımları takip edin;

  • e-Devlet sayfasında giderek giriş bilgilerinizle giriş yapın,
  • Arama butonuna İcra Dosyası Sorgulama yazarak aratın,
  • Açılacak olan sayfada Adınıza açılmış ya da müdahil olduğunuz icra dosyaları listelenecektir.

Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır mı?

İcra dosyaları takipsizlik nedeni ile de kapanmaktadır. Eğer dosyanın takibinin kapak hesabındaki ödemeler ve harçların tamamı ödendiyse dosya kapanır. Kapak hesaptaki miktarın ve harçların ödenmesinden sonra kapanan dosyalar tekrar açılmaz. Ayrıca alacaklı kişi tarafından borcunun haricen ödendiğine dair yazacağı dilekçe ile kapanmış olan icra dosyaları da tekrar açılmaz. Eğer icra dosyası takipsizlik nedeni ile düşmüş ise dosya tekrar açılır.

Dosya Kapak Hesabı Talebi

İcra müdürlüğüne borcun güncel halini öğrenmek için Dosya Kapak Hesabı Talebinde bulunulabilir. Böylelikle son güncel borcun ne kadar olduğu öğrenilir. Kapak hesabınca borçlunun borcu, eklenmiş olan faizler, vekalet ücreti ve yapılan masrafların toplarının ne kadar olduğu öğrenilmiş olur.

Borçlu olan kişinin icra dosyasını kapatabilmek için ödemesi gereken tutar dosya kapak hesabı ile ortaya çıkar. Kapak hesabı talebi için icra müdürlüğüne aşağıdaki dilekçe ile başvuruda bulunabilirsiniz;

ANKARA İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO: 2020/0000 E.

Yukarıda bilgileri verilen dosyanın dosya hesabının yapılarak, çıktı olarak tarafımıza verilmesini ve bir suretinin UYAP ortamına kaydedilmesini talep ederiz.

00.00.2020
Alacaklı Vekili
Av. Ahmet Çiçek

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.